Het schoolgebouw

Het schoolgebouw

Onze school staat in de wijk De Drait aan de Flevo 186 in Drachten. De school is gebouwd in 2004. Het gebouw kent twee verdiepingen, waarbij de onderbouw beneden zit en de bovenbouw boven. Daardoor kunnen de allerkleinsten op school heerlijk in de hal spelen/leren zonder overlopen te worden door de grotere kinderen. In veiligheid ontwikkelen. 

Het gebouw kent voor De Voorde 14 lokalen. In bredeschool verband delen we een gezamenlijk handenarbeid lokaal, een pluslokaal en de bibliotheek. 

De indeling kenmerkt zich door de ruime opzet, de aanwezigheid van voldoende ruimte om ook buiten de klas te kunnen werken. Veel ruimte in en om school en overal goed daglicht.

We beschikken over een speellokaal waar onze kleutergroepen de beweeg- en spelactiviteiten kunnen doen.

Omdat we een bredeschool zijn delen we ook ruimtes met onze partners van peuterspelen en de VSO/BSO Smallsteps. Met onze collegae van OPO De Meander delen we het grote grasveld en speelplein.