0512-545344
Team

Team

Team
Ons team

Op De Voorde werkt een team dat bestaat uit een mix van meesters en juffen en een mix in leeftijd/ervaring. We maken gebruik van een vakdocent muziek en een vakdocent bewegingsonderwijs. Het team wordt aangevuld met Intern Begeleiders, ICT ondersteuners, onderwijs assistenten, leerkracht ondersteuner, administratieve ondersteuning en een conciërge. Een gedreven team dat vooral SAMEN de schouders eronder zet. Oudere leerkrachten coachen en begeleiden starters. Maar de jongere leerkrachten brengen weer nieuwe kennis die de oudere leerkrachten omzetten in voor hen nieuwe kennis. Zo blijft het onderwijs een leven lang leren. Binnen ons team geven we elk jaar meerdere studenten de gelegenheid om bij ons het vak te leren. Dat gaat om zowel onderwijsassistent studenten en pabo-studenten