0512 54 53 44

Onderwijs

Samenwerken: Respect voor de ander en zijn/haar spullen. Taken verdelen (‘voorzitter’, ‘tijdbewaker’ etc.) Zo zijn kinderen gezamenlijk aan het leren én aan het leren leren.

Sociaal: We beginnen elke ochtend in de kring. Vanuit de ontmoeting met elkaar gaan we de dag beginnen, en dan aan de slag. Als schoolgemeenschap organiseren we ook gezamenlijke vieringen (bijvoorbeeld rond projectweken en feestdagen) om de samenwerking met én de waardering voor ‘de anderen’ (in dit geval andere groepen) te bevorderen.

Voor onze leerkrachten betekent dit:

Pedagoog: vanuit de relatie met elke leerling (een kind erkennen zoals het is) werken aan een leergemeenschap binnen de groep en binnen de school.

Structuur: de leerkracht heeft de structuur van de lessen en de structuur van de methodeopbouw duidelijk in zijn/haar hoofd en weet dit op een speelse manier te vertalen naar kinderen. Elke les begint met een duidelijk doel en wordt opgebouwd op een voor de kinderen herkenbare manier. Aan het eind van de les checken we of het doel is behaald.

Afstemming: De leerkracht zoomt in op de kwaliteiten van elk kind. Dat doet hij/zij per les. De kinderen zijn op basis van toetsgegevens en observaties ingedeeld in drie hoofdarrangementen: Gevorderd, Basis en Intensief.

Zo waarborgen we voor elk kind onderwijs op maat.