0512-545344
Gouden driehoek

Gouden driehoek

School - Ouder - Kind
Gouden driehoek

Ouders hebben kennis over hun kind die voor ons van onschatbare waarde is, maar andersom is dat ook zo. Daarom is het voor ons logisch dat ouders en school samenwerken, want onderwijs maak je samen. We creëren geen drempels en gaan uit van een open en eerlijke communicatie. We hoeven het niet altijd eens te zijn, maar blijven altijd in gesprek. We hebben één gezamenlijk belang: het kind.

Er zijn veel ouders die in verschillende vormen een bijdrage leveren aan school. Wij zijn heel trots op deze ouderparticipatie, maar ouderbetrokkenheid gaat in deze tijd verder dan participatie. Onderzoeken wijzen uit dat betrokkenheid en interesse bij school een positief effect hebben op de ontwikkeling van kinderen.

Via diverse formele contact-momenten spreken we over de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van het kind (de kinderen). Ook aan de informele contact-momenten hechten we veel waarde. Korte lijnen en snelle informatie-uitwisseling is daarbij in ieders belang. Soms is het nodig dat een kind extra investeert op een bepaald onderdeel of extra ondersteuning nodig heeft. Hierin trekken we altijd 1:1 met ouders op.