0512-545344
Schoolcommissie

Schoolcommissie

Schoolcommissie
De onmisbare schakel op school

De directie is als adviseur op de bijeenkomsten aanwezig. De schoolcommissie is mede verantwoordelijk voor verschillende activiteiten op school. In werkgroepen, samengesteld uit teamleden en schoolcommissieleden, worden verschillende activiteiten voorbereid. De Medezeggenschapsraad en de Schoolcommissie vergaderen elk op een andere avond. De vergaderingen beginnen met een deel waarin de directie hen op hoofdlijnen op de hoogte brengt van ontwikkelingen op school. Hierdoor functioneert de schoolcommissie als een belangrijke klankbordgroep voor de school.

Een belangrijke taak van de schoolcommissie is het ondersteunen/organiseren van diverse activiteiten op school.

Activiteiten waarin de schoolcommissie een rol speelt als het gaat om meedenken en mee-organiseren.

  • Sinterklaasfeest
  • Schoolfotograaf
  • Kerstfeest
  • Paasfeest
  • Ondersteuning bij projecten
  • Avond4Daagse
  • Schoolreis-/kampbegeleiding
  • Ouderavond
  • Schoolfeesten
  • Sporttoernooien