0512 54 53 44

Over De Voorde

De kinderen op De Voorde zijn voornamelijk afkomstig uit de wijk De Drait in Drachten. Verder komen kinderen uit het Morrapark, het Himsterhout, de Sanding, de Drachtstervaart en soms uit andere wijken in Drachten.

Schoolgrootte
De Voorde heeft ongeveer 345 kinderen die over 13 groepen worden verdeeld. Een groep bestaat gemiddeld uit 24 kinderen.

Op De Voorde werken, 19 leerkrachten, 1 directeur, 2 intern begeleiders, 1 administratief medewerker en 1 conciërge. In totaal bestaat het team uit 24 gemotiveerde mensen die voor u en uw kind klaar staan.

Brede School
De Voorde is gevestigd in ‘Brede School De Drait’. Dit is een bundeling van Protestants Christelijk Basis Onderwijs (PCBO De Voorde), Furore (OPO De Meander), en organisaties zoals peuterspeelzaal ‘De Draitol’, kinderopvang (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) ‘SmallSteps', Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS) en het consultatiebureau (GGD Fryslân).

Vóór de totstandkoming van Brede School ‘De Drait’ werkten deze organisaties allemaal los van elkaar in de wijk. Binnen de Brede School worden de verschillende activiteiten, elk vanuit eigen identiteit en verantwoordelijkheid, bij elkaar gebracht en wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise De deelnemende scholen en organisaties werken aan een gezamenlijk aanbod van onderwijs en welzijn waaronder opvoeding, gezondheidszorg, sport en spel. Hun activiteiten vallen onder De Brede School ‘De Drait’.

Naast het bevorderen van de inhoudelijke samenwerking, maken we bijvoorbeeld gebruik van elkaars ruimtes zodat het gebouw efficiënt gebruikt wordt. De Brede School biedt kinderen een compleet dagarrangement vanaf 7.30 uur tot 18.00 uur waar u gebruik van kunt maken.