0512 54 53 44

Passend Onderwijs

Naast de basiszorg die elke leerkracht verleent (we bieden onze lessen aan op basis-, gevorderd- en intensiefniveau; de zogenaamde arrangementen) is er soms iets meer nodig. Onze interne begeleiders staan garant voor een goede coördinatie van alle speciale zorg die we bieden aan kinderen die extra ‘zorg naar boven’ en ‘zorg naar beneden’ behoeven. We werken dan veelal met handelingsplannen die we in overleg met ouders opstellen. Ze hebben een looptijd van ongeveer 10 weken en dan bepalen we of het plan het gewenste effect heeft en eventueel stellen we het plan bij. Bij succes sluiten we het plan af en kan het kind terug in één van de arrangementen.

Komt uw kind nieuw op school binnen met een veronderstelde problematiek dan treedt ons protocol ‘Passend Onderwijs’ in werking. Meer informatie hierover vindt u in de schoolgids.