0512-545344
Building Learning Power

Building Learning Power

Building Learning Power
100%
min
39%

Leren is te Leren

Kinderen zijn zoveel meer dan cijfers en letters. Daarom hebben wij gekozen om vanuit Building Learning Power (BLP) naar leren te kijken. Leren is te leren. Een wetenschappelijk onderbouwde visie op het leren.

Kinderen ontwikkelen zich niet in een rechte lijn, maar het gaat met "vallen en opstaan". Als een leerling het even niet weet, het nog niet kan heeft hij vaardigheden nodig om tot leren te komen. Hij zit dan in de zgn. leerkuil. Met BLP geven wij taal aan deze fase van leren. En de vaardigheden om de stap te maken kun je leren. Ieder op zijn niveau kan stappen maken.

Building Learning Power (BLP) ontwikkelt het lerend vermogen bij leerlingen, zowel op school als daar buiten. Centraal staat het creëren van een leercultuur in de groep en in de school in het algemeen. Een cultuur waarin de leerlingen systematisch gewoonten en houdingen aanleren om leerproblemen op te lossen.

De uitgangspunten en fundamenten van BLP passen naadloos bij de kernwaarden nieuwsgierig, inspirerend en resultaatgericht.

We hebben ons op school de afgelopen periode's gericht op meerdere leerspieren en de vaardigheden die daarbij horen. o.a.;

  • Luisteren
  • Samenwerken
  • Doorzetten
  • Empathie
  • Herzien (omdenken)
  • Vragen stellen

De komende jaren zullen alle leerspieren specifiek voorbij komen in onze scholing en daarmee ook in de klas. Alles met als doel onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs meer mee te geven in de rugzak dan alleen kennis over cijfers en letters. Echte leerders die de toekomst omarmen.