0512-545344
Hart, hoofd en handen

Hart, hoofd en handen

Hart, hoofd en handen

Hart

Vanuit onze identiteit werken wij elke dag aan een prettige en veilige sfeer op school. Ieder kind is uniek en dus verschillend. Wij vinden het essentieel dat er respect is voor elkaar en elkaars overtuigingen. We willen naast elkaar voortbewegen en de kinderen een goede basis meegeven. Kennis over elkaar zorgt voor begrip voor elkaar. Als team vinden we het belangrijk om in openheid en vertrouwen met elkaar, de kinderen en de ouders van onze school, om te gaan.

Hoofd

Wij willen ons onderwijs zo vormgeven, dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden. We willen de kinderen bewegingsruimte geven met betrekking tot het nemen van eigen initiatief en het maken van eigen keuzes. De ontplooiing en ontwikkeling van de zelfstandigheid vinden wij een belangrijk aspect in de schoolloopbaan van onze kinderen.

Handen

We zien creatieve activiteiten in de breedste zin van het woord als belangrijk en onmisbaar onderdeel van ons onderwijs.

Het samen beleven en ondernemen staat daarbij centraal. Daarnaast zien wij handen als symbool voor hulp en ondersteuning. Een hand op de schouder, iemand bij de hand nemen, elkaar de hand geven of de handen ineen slaan zijn handelingen die elke dag op school voorkomen. Ze geven weer hoe belangrijk het is om samen met elkaar te werken aan een goede school en goed onderwijs.