0512-545344
Kanjerschool
100%
min
100%

Kanjerschool

Met de Kanjertraining en het bijbehorende pestprotocol werken we aan de volgende doelen:

- De leerkracht wordt gerespecteerd.
- Pestproblemen worden hanteerbaar of lossen zich op.
- Leerlingen leren omgaan met conflictsituaties en het hanteren van verschillende oplossingsstrategieën.
- Leerlingen durven zichzelf te zijn.
- Leerlingen voelen zich veilig.
- Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
- Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
- Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.
- Leerlingen zijn zich bewust van hun eigenheid. “ Ik doe me niet anders voor dan ik ben ”

Waarom de Kanjertraining?

Mensen, volwassen en kinderen, hebben het verlangen ‘erbij te horen’. ‘Erbij horen’ vergt bepaalde sociale vaardigheden die het ene kind beter gebruikt dan het andere kind. De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te worden in de groep.

Afspraken

Bij de Kanjertraining horen 5 vaste afspraken:
1) We vertrouwen elkaar
2) We helpen elkaar
3) We werken samen
4) We hebben plezier
5) We doen mee

Kanjerschool

Kanjertypetjes

Tijger Konijn Aap Vogel
Wit Geel Rood Zwart

De Kanjertraining gebruikt 4 typetjes die door middel van een petje zichtbaar worden gemaakt. Bij elk typetje hoort een bepaald soort gedrag. Hierdoor krijgen kinderen snel inzicht in hun eigen en andermans gedrag.

Type Konijn (gele pet):

Het konijn is bang en stil. Het vindt zichzelf waardeloos en vindt dat anderen alles beter en mooier kunnen. Het konijn vindt zichzelf zielig en weet niet hoe het de problemen op moet lossen. In de training is dit de gele pet.

Type Pestvogel (zwarte pet):

De pestvogel vindt zichzelf heel goed en alle anderen waardeloos. Hij speelt de baas en vindt zichzelf stoer. De pestvogel heeft weinig respect voor anderen en zoekt het conflict op. In de training is dit de zwarte pet.

Type Aap (rode pet):

De aap is een uitslover en meeloper. Hij vindt zichzelf en anderen waardeloos. De aap is vaak te vinden in gezelschap van de pestvogel. De aap lacht anderen uit en denkt leuk gevonden te worden met grappen, vaak ten koste van anderen. In de training is dit de rode pet.

Type Tijger (witte pet):

De tijger wordt ook wel de kanjer genoemd. De tijger denkt positief over zichzelf en over anderen. Angst, agressie en humor zijn in dit type in evenwicht. De tijger lost de problemen goed op, kan gevoelens onder woorden brengen en zoekt op tijd hulp. In de training is dit de witte pet.

We maken bij de kinderen ook duidelijk het onderscheid tussen de persoon en het gedrag. Door bijvoorbeeld de vraag te stellen: ‘Welk petje past bij hoe jij nu doet?’ koppel je het gedrag los. We zeggen ook niet: ‘ Je bent een pestvogel.’ We zeggen wel:‘ Je gedraagt je als een pestvogel.’ Op deze manier corrigeren we het gedrag, zonder het kind het gevoel te geven dat het wordt afgewezen.

Op school hebben wij een pestprotocol, gerelateerd aan de kanjertraining. Deze is in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld. Het pestprotocol is te vinden onder het kopje documenten op deze website.

Website Kanjertraining