0512-545344
Missie en visie
100%
min
100%

Missie en visie

Hart

Vanuit onze identiteit werken wij elke dag aan een prettige en veilige sfeer op school. Ieder kind is uniek en dus verschillend. Wij vinden het essentieel dat er respect is voor elkaar en elkaars overtuigingen. We willen naast elkaar voortbewegen en de kinderen een goede basis meegeven. Kennis over elkaar zorgt voor begrip voor elkaar. Als team vinden we het belangrijk om in openheid en vertrouwen met elkaar, de kinderen en hun ouders om te gaan.

Hoofd

We willen ons onderwijs zo vormgeven, dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden. We willen de kinderen bewegingsruimte geven met betrekking tot het nemen van eigen initiatief en het maken van eigen keuzes (en fouten). De ontplooiing en ontwikkeling van zelfstandigheid en eigen inzicht in het leerproces zelf vinden wij een belangrijk aspect in de schoolloopbaan van onze kinderen.

Handen

We zien creatieve activiteiten in de breedste zin van het woord als belangrijk en onmisbaar onderdeel van ons onderwijs. Het samen beleven en ondernemen staat daarbij centraal.

Daarnaast zien wij handen als symbool voor hulp en ondersteuning. Een hand op de schouder, iemand bij de hand nemen, elkaar de hand geven of de handen ineen slaan zijn handelingen die elke dag op school voorkomen. Ze geven weer hoe belangrijk het is om samen met elkaar te werken aan een goede school en goed onderwijs.

Onderwijs gaat niet over het vullen van een emmer, maar over het ontsteken van een vuur.