0512 54 53 44

Vakanties

Hieronder ziet u een overzicht van de schoolvakanties in het schooljaar 2018-2019. De school is in deze periode gesloten en alleen in noodgevallen bereikbaar. In dat geval kunt u tijdens vakanties contact opnemen met de contactpersoon van uw school.

Zomervakantie

21 juli t/m 2 september 2018

Herfstvakantie

22 oktober t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie

22 december 2018 t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie

16 februari t/m 24 februari 2019

Goede Vrijdag

19 april 2019

Pasen

21 en 22 april 2019

Meivakantie

22 april t/m 5 mei 2019

Koningsdag

27 april 2019

Hemelvaart

30 mei 2019 (31 mei, dag na Hemelvaart, ook vrij)

Pinksteren

9 en 10 juni 2019

Zomervakantie

15 juli t/m 23 augustus 2019

Vrijstelling van onderwijsactiviteiten en verlofregelingen
Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Dat betekent dat het wettelijk verplicht is dat uw kind elke schooldag naar school gaat. Regels voor verlof en vrijstelling zijn door de overheid bepaald en kunt u vinden in onze schoolgids.