Wereld School

Wereld School

VoordeWereld

Als je na 8 jaar afscheid neemt van De Voorde willen we dat je zegt: ‘dit was voor mij een Wéreldschool!’ Omdat het er veilig was, omdat je er mocht zijn wie je bent en omdat er bevlogen en inspirerende meesters en juffen werken die je vertrouwen hebben gegeven, je mogelijkheden hebben willen ontdekken, je verder hebben geholpen en eerlijk tegen je waren.

Maar ‘Wereldschool’ betekent ook dat we een school willen zijn waar kinderen naar de onderwerpen toe gaan. Als in een les bijvoorbeeld een bakker wordt besproken, dan is de eerste gedachte: hoe komen we met onze groep zo snel mogelijk in een bakkerij, zodat we samen luisteren, zien, voelen, proeven en ervaren. Zo leren kinderen hoe groot en veelzijdig onze wereld is en hoeveel te ontdekken valt!

Door open te staan voor de wereld leren kinderen om voor zichzelf op te komen en tegelijkertijd dat je ontwapenend ongewapend kunt zijn. Hierdoor krijgen ook anderen de ruimte en komen zij ook tot hun recht.

Bent u ook voor zo’n wereld? Dan bent u voor de VoordeWereld!