0512-545344
Schooltijden/Vakanties

Schooltijden/Vakanties

Schooltijden:

Op onze school geldt een continurooster op basis van het zgn. Hoorns Model. (middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één of meerdere middagen per week vrij).

Verder volgen wij net als alle scholen van Adenium het landelijke vakatierooster.

Lesuren

Maandag 08.30 - 14.45 uur
Dinsdag 08.30 - 14.45 uur
Woensdag 08.30 - 12.30 uur
Donderdag 08.30 - 14.45 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Vakanties

Herfstvakantie 17-10-'22 t/m 21-10-'22
Kerstvakantie 26-12-'22 t/m 06-01-'23
Voorjaarsvakantie 27-02-'23 t/m 03-03-'23
Goede Vrijdag 07-04-'23
2e Paasdag 10-04-'23
Koningsdag 27-04-'23
Meivakantie 24-04-'23 t/m 05-05-'23
2e Pinksterdag 29-05-'23
Zomervakantie 24-07-'23 t/m 01-09-'23

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Partou in het schoolgebouw zelf en met BSO Vandaag die de kinderen haalt vanaf De Voorde en brengt ze naar hun eigen locatie. Hier zijn kosten aan verbonden. Tussenschoolse opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en vrijwilligers, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Partou en BSO Vandaag, op dezelfde wijze als de voorschoolse opvang. Hier zijn kosten aan verbonden.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Naast de BSO Partou, die in het gebouw zit, gaan ook veel kinderen naar de BSO Vandaag. Die kinderen worden bij de school opgehaald door deze BSO partner. Met beide hebben we korte lijnen v.w.b. communicatie en overdracht.