0512-545344
Schooltijden/Vakanties

Schooltijden/Vakanties

Schooltijden:

Op onze school geldt een continurooster op basis van het zgn. Hoorns Model. (middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één of meerdere middagen per week vrij).

Verder volgen wij net als alle scholen van Adenium het landelijke vakantierooster.

Lesuren

Maandag

08.30 - 14.45 uur

Dinsdag

08.30 - 14.45 uur

Woensdag

08.30 - 12.30 uur

Donderdag

08.30 - 14.45 uur

Vrijdag

08.30 - 12.30 uur

Vakanties

Herfstvakantie

23-10-'23 t/m 27-10-'23

Kerstvakantie

25-12-'23 t/m 05-01-'24

Voorjaarsvakantie

19-02-'24 t/m 23-02-'24

Goede Vrijdag

29-03-'24

2e Paasdag

01-04-'24

Koningsdag

27-04-'24

Meivakantie

29-04-'24 t/m 10-05-'24

Hemelvaart

09-05-’24 valt in meivak.

2e Pinksterdag

20-05-'24

Zomervakantie

19-07-'24 t/m 01-09-'24

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Partou in het schoolgebouw zelf en met BSO Vandaag die de kinderen haalt vanaf De Voorde en brengt ze naar hun eigen locatie. Hier zijn kosten aan verbonden. Tussenschoolse opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en vrijwilligers, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Partou en BSO Vandaag, op dezelfde wijze als de voorschoolse opvang. Hier zijn kosten aan verbonden.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Naast de BSO Partou, die in het gebouw zit, gaan ook veel kinderen naar de BSO Vandaag. Die kinderen worden bij de school opgehaald door deze BSO partner. Met beide hebben we korte lijnen v.w.b. communicatie en overdracht.