PCBO De Voorde

WELKOM

De Voorde schrijft het woord WELKOM heel bewust met hoofdletters. Wij zijn een basisschool met een eigen identiteit. Vanuit een protestants christelijke grondslag, waarvan wij verwachten dat ouders deze respecteren, maken wij als dochter PCBO Smallingerland e.o. deel uit van de holding Adenium.

Als onderwijskundige onderlegger, de vertaling van onze visie naar het handelen in de klas, kiezen we voor Building Learning Power (Leren is te leren).

Hier kunt u meer over BLP lezen.

Inschrijven van uw kind op PCBO De Voorde Drachten

De Voorde via: Scholen op de kaart

Vind PCBO De Voorde

PCBO De Voorde is bestuurlijk onderdeel van Adenium. Klik hier voor meer informatie over Adenium.
Op de kaart vindt u de locatie van de school en de overkoepelende organisatie:

Contact