0512-545344
Home

Welkom op de Voorde

De Voorde schrijft het woord WELKOM heel bewust met hoofdletters. Wij zijn een basisschool in de wijk de Drait te Drachten en hebben een eigen identiteit. Vanuit een protestants christelijke grondslag, waarvan wij verwachten dat ouders deze respecteren, maken wij als school van PCBO Smallingerland e.o. deel uit van Adenium.

Onze opdracht:
Een Voorde is een doorwaadbare plaats in een rivier, een veilige plek om aan de overkant te komen. Die veilige plek creëren voor uw kind(eren) is wat wij als onze opdracht zien. De Voorde wil die school zijn waar kinderen de eerste veilige oversteek kunnen maken van de wereld van het kind naar de wereld van toekomstige volwassenheid. Met een professioneel en enthousiast team staan we klaar om uw kind vakkundig en betrokken hierbij te begeleiden.

De Voorde, waar onderwijs meer is dan het vullen van een emmer. Een school waar je herinneringen voor het leven opbouwt samen met alle meesters, juffen en ouders/verzorgers.

"De Voorde, waar onderwijs meer is dan het vullen van een emmer.
Een school waar je herinneringen voor het leven opbouwt samen met alle meesters, juffen en ouders/verzorgers."


Adenium

PCBO De Voorde is bestuurlijk onderdeel van Adenium. Wilt u meer informatie over Adenium, bezoek dan de website.