0512-545344
Identiteit

Identiteit

Identiteit
100%
min
69%

Identiteit

Natuurlijk gaat het hier over onze christelijke identiteit, maar ook over de identiteit van onze kinderen. Van úw kind dus. Hoe wil uw kind door deze wereld lopen? Waaraan wil uw kind herkenbaar zijn? Samen met de ouders willen we onze kinderen begeleiden naar een leven waarin ze trots op zichzelf durven zijn. Een leven waarin ze rechtop mogen lopen. Kinderen die een opbouwende, samenbindende rol willen spelen in hun klas, in hun gezin en in hun omgeving. Kinderen die vanuit Kennis over elkaar, Respect hebben voor elkaar.

We werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van kanjerbeleid; om waarden naadloos in te vlechten in dagelijks gedrag en houding.

We werken met een gekozen leerlingenraad, voor maximale invloed van kinderen op het beleid.

We werken aan het bevorderen van eigen regie van kinderen op hun ontwikkeling en we hebben gesprekken hierover met uw kind en u als ouders over de groei hiervan. We benoemen de successen en struikelblokken en passen waar nodig individuele trajecten aan. Wilt u zo met uw kind en de school werken aan de vorming van uw kind? Dan bent u ‘Voorde identiteit!’

PCBO De Voorde is een protestants christelijke school. Dat betekent dat we het Woord van God als uitgangspunt nemen voor ons denken, handelen en reageren. Het protestants-christelijke karakter is op school elke dag te merken aan de Bijbelverhalen, vieringen, de liederen en het beginnen en eindigen van de dag met gebed. Onze school werkt met Kind Op Maandag (KOM), een methode voor geloofsopvoeding en wereldburgerschap in het basisonderwijs. De grote christelijke feesten zoals Pasen en Kerst worden samen gevierd.